De kerndoelstellingen voor de eerstkomende jaren zullen zijn

  • Verzamelen documentatie;
  • Bundelen technische kennis en onderhoudservaringen;
  • Opbouw bestand geïnteresseerden;
  • Opbouw band C6 rijders, uitbouw draagvlak Genootschap;

 

De te hanteren instrumenten:

  • Website : Overzicht beschikbare documentatie; Foto’s; Aankondigingen;
  • Email, Twitter en Linkedin voor communicatie met C6 rijders;                               
  • Publiciteit op beurzen, advertorials;           
  • Registratie van C6 rijders en hun auto’s;
  • Planning activiteiten door coördinatoren met wisselende organisatoren;

 

De financiële middelen:

Nog geen vaste bijdrage van geregistreerden;

evt. donaties/sponsoring t.b.v. website en publiciteit.